Nødnummer

Ild Brann: 110

Blålys  Politi: 112

Rødt kors Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Sentrale telefonnummer til Balestrand kommune

Sentrale telefonnummer - Balestrand kommune

Rådhuset

57 65 12 00

Helsetunet, kontor

57 69 40 70

Helsetunet, avdelingar

57 69 40 50

Legekontor/ Helsesenteret, ekspedisjon

57 65 13 00

Fjordtun barnehage

456 17 772

Fjordtun Oppvekstsenter

474 63 931

Nesse barnehage

474 81 743

Nesse Oppvekstsenter

456 31 057

Sagatun barnehage, styrar

489 59 788

Sagatun barnehage, Kon Tiki

489 59 791

Sagatun barnehage, Ormen Lange

489 59 790

Sagatun barnehage, Saga Siglar

489 59 789

Sagatun barnehage, Tigris

459 74 188

Spesialomsorg PU

959 22 939

Kulturskulen

905 25 894

Sagatun Skule

57 69 47 70/ 489 59 791

Sagatun Skule, rektor

57 69 47 71

Sagatun Skule, 1. klasse

479 75 252

Sagatun Skule, 2. klasse

479 75 101

Sagatun Skule, 3. klasse

479 75 134

Sagatun Skule, 4. klasse

479 75 263

Sagatun Skule, 5. klasse

479 75 147

Sagatun Skule, 6. klasse

479 75 271

Sagatun Skule, 7. klasse

479 75 179

Sagatun Skule, 8. klasse

479 75 186

Sagatun Skule, 9. klasse

479 75 216

Sagatun Skule, 10. klasse

479 75 230

Sagatun Skule, SFO

404 35 246

Vaksenopplæringa, norsk med samfunnskunnskap

458 79 101

Vaksenopplæringa, norsk med samfunnskunnskap, rektor

459 74 645

Legetenesta

Legevakt - Fastlegen din i vanlige opningstider: 57 65 13 00
Legevakt - Nasjonalt legevaktnummer utanom vanlige opningstider: 116 117

Politi

Tlf 02800

Vakthavande utrykkingsleiar brannvesenet i kombinasjon med teknisk vakt

Tlf 911 07 133

Sogn Brann og Redning IKS

Vakthavande overbefal:  Tlf 482 96 929