Personvernerklæring for Balestrand kommune

Denne personvernerklæringa fortel korleis Balestrand kommune samlar inn, vernar og brukar opplysningar om personar (personopplysningar).

Personvernombod for Balestrand kommune

Det er strenge internasjonale reglar om korleis vi som kommune skal lagre, vedlikehalde og slette personopplysingar.