Kontaktinformasjon Balestrand kommune

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20
6899 Balestrand
57 65 12 00
E-post

Send sikker digital post til kommunen

Opningstider for rådhuset: Kl. 09:00 - 15:00 måndag til fredag

Flytting av data gjer at denne lista ikkje er tilgjengeleg for tida.

Me anbefaler at du ringer og avtalar tid på førehand når du ynskjer å treffe ein sakshandsamar. Då kan du vere sikker på at du får treffe den du vil. I tillegg vil sakshandsamaren kunne førebu seg til avtala og gje deg betre service. Når du kjem til rådhuset ynskjer me at du alltid vender deg til Servicetorget.

Telefonnummer som er lista opp her er kommunale nummer. Private telefonnummer er ikkje med på lista.
(difor er det mange like nummer eller tomme felt)

E-postadresser ynskjer me ikkje å legge ut.
(på grunn av at mykje av korrespondanse skal inn sakssystemet direkte for å verte handsama på rett måte og at e-postadresser som vert lagt ut på internett kan verte misbrukt av svindlere/ søppelpost osv.)

Klikk på kolonneoverskrifter for å endre sortering. Leiarar på einingane er merka med utheva skrift.

Etternavn Fornavn Enhet Stilling Telefon Mobil
Tips ein ven Skriv ut