Jordbrukskontoret

Kommunen har jordbrukssjef som kan hjelpe til med forvaltningsoppgåver, rådgjeving og rettleiing.