Etablere næring

Du er den viktigaste ressursen!

Å etablere eller vidareutvikle ei bedrift gjev mange utfordringar.

Vi vil etter beste evne vere ein støttespelar om det trengst

Midlar frå næringsfondet

Balestrand kommune får skjønsmidlar til næringsfond som er løyvde over statsbudsjettet og vidareformidla av Sogn og Fjordane fylkeskommune.