Bilete av jents som klatrar i eit fruktre

Bu i Balestrand

Har du tenkt på at kvar dag er ein del av livet? - at kor du vel å bu, og kva du fyller dagane med, er dei viktigaste vala for korleis livet vert..